Over ons

Stichting de Zorggarage is een non profit organisatie en begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zorgvuldig en gecontroleerd.  Stichting de Zorggarage richt zich tot o.a. de volgende doelgroepen: personen met een autisme spectrum stoornis (ASS), mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die op zoek zijn naar een dagbesteding.

Stichting de Zorggarage voert geen reguliere commerciële garage activiteiten.

Dagelijkse leiding

Max Boogaarts – Chef werkplaats

Bestuur

Voorzitter – Christiaan Boeren
Secretaris & Penningmeester – Koen Beekhuis
Algemeen Bestuursleden – Theo Cranenbroek, Wiel Jaspers

Naam, fiscaalnummer, contactgegevens

Stichting De Zorggarage
Fiscaalnummer: 8548.48.204
Chijnsgoed 12
6029 RR Sterksel

Doelstelling

  1. Een vorm van begeleiding/dagbesteding te bieden aan mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
  2. Op informele wijze (deel) vakmanschap aanleren bij haar cliënten op het gebied van automotive gerelateerde werkzaamheden en (sociale) vaardigheden;
  3. Het begeleiden en ondersteunen van en bij (dagelijkse) huishoudelijke en sociale vaardigheden en vraagstukken;
  4. Haar cliënten bijstaan en adviseren op het gebied van microbudgettering.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het beloningsbeleid voor het personeel van Stichting de Zorggarage is er op gericht te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beoogde instelling.

Stichting de Zorggarage verricht de volgende werkzaamheden

Structurele begeleiding/dagbesteding bieden aan mensen met een vergrote achterstand tot de arbeidsmarkt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Activiteiten bieden aan mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt. Het aanbieden van een werkervaringsplaats.
Op informele wijze (deel) vakmanschap aanleren bij mensen op het gebied van automotive gerelateerde werkzaamheden en sociale vaardigheden.
Stichting de Zorggarage biedt geen commerciële garage activiteiten aan zoals reparaties, onderhoud en APK-keuringen enz.